Bơm piston cong 112cc – HYDROSILA

Hãng:  Hydrosila – Ukaraine

Lưu lượng: 112 cm3/v
Vòng quay tối đa: 3000 v/p
Áp tối đa: 400 bar
Áp làm việc: 250 bar
Trục: phi 40 và 18 răng

Giá: Liên hệ