Motor thủy lực OMP

Hãng: Danfoss

Chức năng của motor thủy lực OMP là chuyển áp suất thuỷ lực và dòng chảy thành năng lượng cơ quay qua một trục ra. Các động cơ được sử dụng ở nơi đòi hỏi một đầu ra quay và các thiết bị truyền động được sử dụng khi cần đầu ra tuyến tính.

0916288345
Liên hệ