Thùng Dầu Bộ Nguồn TL Mini

Thùng dầu thủy lực Hydro-tek, Korea. Dùng lắm cho bộ nguồn thủy lực mini. Thùng dầu có các dung tích: từ 01 đến 50 lít

0916288345
Liên hệ