Thước đo mức dầu và nhiệt độ LS-3 LS-7

  • Độ chính xác, tin cậy cao.
  • Bảo vệ, chống ô nhiễm môi trường do dầu gây ra.
  • Kết cấu đơn giản, dễ sử dụng, bảo dưỡng.
0916288345
Liên hệ