Van chống lún 2 chiều thủy lực MPC

Hãng: Camel – Taiwan

Van chống lún 2 chiều mpc là dạng van như van thủy lực 1 chiều. Nhưng có một đường chích ở trong van để khi dầu thủy lực từ bơm thủy lực đi lên thì đi theo một chiều, nhưng khi ngừng tác động điện.

0916288345
Liên hệ