Van tay thủy lực G1/2

Xuất xứ: China

Gồm nhiều tay chia: 1 tay, 2 tay, 3 tay, 4 tay, 5 tay, 6 tay, 7 tay điều khiển độc lập và van chỉnh áp suất thủy lực.

0916288345
Liên hệ