Xi lanh cứu hộ trượt sàn

  • Dễ lắp đặt, điều khiển và gọn nhẹ.
  • Kích thước nhỏ gọn.
  • Công suất khỏe.
  • Xử lý công việc nhanh, nâng cao hiệu suất khi dùng.
0916288345
Liên hệ