Nắp dầu AB-1163-1162

Không chỉ là nắp thùng dầu mà còn có lớp lọc nhựa  đi liền kèm để giảm thiểu bụi bẩn vật lạ và trong thùng dầu gây hỏng bơm thủy lực.

0916288345
Liên hệ