Bép phun khớp cầu

Lắp đặt và tháo gỡ thuận tiện.

Rửa đường với góc rộng trên 180⁰ hiệu quả công việc cao.

0916288345
Liên hệ