Gạt bụi cần xi lanh

 

 R  R ≤ 0.5mm
 r  r ≤ 0.5mm
 A  Ra < 1.6 µm
   D ≤ 70mm 4mm
   D ≥ 70mm 6mm

Giá: Liên hệ

Danh mục: