Nắp Téc

Nắp Téc là thiết bị của xe chuyên dung xe chở xăng dầu được lắp trên nóc téc xe chở nhiên liệu (dầu, xăng,…) phục vụ công việc đổ nhiên liệu vào téc, giữ áp suất và bảo dưỡng bên trong. Nó có thể bảo vệ xe chở nhiên liệu khỏi các trường hợp khẩn cấp.

0916288345
Liên hệ