Van tay thủy lực BC150

Hãng: BLB – Italia.

Gồm nhiều tay chia: 1 – 10 tay điều khiển độc lập – và van chỉnh áp suất thủy lực.

0916288345
Liên hệ