VCM-DF-30D-30D-10

VCM-DF-30D-30D-10 là dòng bơm thủy lực có hiệu suất cao tiếng ồn thấp phù hợp với nhiều công việc khác nhau, có lưu lượng từ 5,8 c.c – 116 c.c  thỏa đáng cho tất cả các loại thiết kế máy móc.

0916288345
Liên hệ