Bơm Thủy Lực Camel (VCM – 3M – 94 -FL)

Bơm Thủy Lực Camel (VCM – 3M – 94 -FL) à dòng bơm có hiệu suất cao tiếng ồn thấp phù hợp với nhiều công việc khác nhau, có lưu lượng từ 5,8 c.c – 116 c.c  thỏa đáng cho tất cả các loại thiết kế máy móc.

0916288345
Liên hệ