Gioăng Chỉ

Gioăng Chỉ là sản phẩm không thể thiếu trong hệ thống xy lanh thủy lực, dùng để làm kín các máy móc móc thiết bị có dầu ở nơi gioăng chỉ làm việc. Gioăng Chỉ dầu sẽ không bị trương nở trong môi trường có dầu.

0916288345
Liên hệ