Lọc dầu thô

Lọc dầu thô có công dụng lọc sạch các tạp chất cơ học có kích thước lớn và lắng đọng keo bẩn lần trong dầu. Bầu lọc thô được đặt ở giữa bơm dầu và đường dầu chính.

0916288345
Liên hệ