Van tay thủy lực BM100

Hãng BLB, Italia.

Gồm nhiều tay chia: 1 tay, 2 tay, 3 tay, 4 tay điều khiển độc lập và van chỉnh áp suất thủy lực.

Dầu thủy lực đi từ thùng dầu, bơm thủy lực hút lên – đến van thủy lực gạt tay (khi chưa tác động 1 trong các tay gạt nào) thì dầu qua van áp suất thủy lực.

0916288345
Liên hệ