Van tay thủy lực G3/4

Xuất xứ: China

Gồm nhiều tay chia: 1 tay, 2 tay, 3 tay, 4 tay, 5 tay, 6 tay, 7 tay điều khiển độc lập và van chỉnh áp suất thủy lực. Dầu thủy lực đi từ thùng dầu, bơm thủy lực hút lên – đến van thủy lực gạt tay (khi chưa tác động 1 trong các tay gạt nào) thì dầu qua van áp suất thủy lực

Giá: Liên hệ