Van thủy lực CPDG

Hãng: Camel – Taiwan

Van thủy lực CPDG, hãng Camel – Taiwan: Là dạng van một chiều thủy lực và được điểu khiển qua một đường chích để mở van một chiều.

0916288345
Liên hệ