Van chỉnh lưu thủy lực SF

Hãng: Camel – Taiwan

Trong hệ thống điều khiển bằng thủy lực để thực hiện điều chỉnh c lưu lượng áp suất (tăng hoặc giảm) trong hệ thống nhằm đảm bảo suất làm việc.

0916288345
Liên hệ