Van tay thủy lực BM40

Hãng: BLB – Italia

Gồm nhiều tay chia: 1 tay, 2 tay, 3 tay, 4 tay, 5 tay, 6 tay, 7 tay điều khiển độc lập và van chỉnh áp suất thủy lực.

0916288345
Liên hệ