Bơm xăng dầu

Bơm xăng dầu à một bộ phận quan trọng trên động cơ, máy bơm dầu bao gồm bộ phận bơm dầu và những chi tiết khác. Thực chất, đây là một dạng máy bơm nước nhưng được thiết kế đặc biệt hơn nhằm thực hiện các nhiệm vụ chính là vận chuyển chất lỏng sệt như dầu, dầu nhớt, dầu diesel, xăng được đưa đi từ điểm này đến điểm khác.

0916288345
Liên hệ