Phớt áp lực cần xi lanh

 

0mm < d ≤ 50mm 50mm < d ≤ 100mm 100mm < d ≤ 150mm d ≥ 150mm
r Remove sharp edges
A 1mm 2mm 3mm 3mm < A ≤ 5mm

Giá: Liên hệ

Danh mục: