Dẫn hướng cần xi lanh

 

Sliding Surface Ra < 0.3 µm
Groove Base Ra < 1.6 µm
Groove Flanks Ra < 1.6 µm

Giá: Liên hệ

Danh mục: