Van 2 Cửa 2inch Và 3inch

Van 2 cửa 2inch và 3inch là dòng van công nghiệp sử dụng cho tất cả các môi trường như nước, khí, hơi. Khác với dòng van 1 chiều, chỉ cho phép lưu chất đi qua và ngăn chảy ngược lại. Đây là dòng van đóng mở lưu chất theo hai chiều, tức là van cho phép lưu chất đi ra và đi vào theo cả hai chiều.

0916288345
Liên hệ