Van an toàn 2inch

Van an toàn 2inch là thiết bị có chức năng ngăn chặn xảy ra, tình trạng áp suất làm việc trong hệ thống tăng cao quá mức cho phép. Van an toàn 2inch là ký hiệu về kích thước của đường kính cổng nối van với hệ thống cẩn bảo vệ.

0916288345
Liên hệ