Van Kiểm Tra 2inch – 3inch

Van Kiểm Tra 2inch – 3inch là thiết bị cho xe chuyên dụng, là một loại van hai cổng, có nghĩa là chúng có hai lỗ trên cơ thể, một để chất lỏng đi vào và một lỗ khác để chất lỏng ra đi. Có nhiều loại van kiểm tra được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau.

0916288345
Liên hệ