Van Chỉnh Áp Thủy Lực RV

Hãng: Camel – Taiwan

Trong hệ thống điều khiển bằng thủy lực để thực hiện điều chỉnh áp suất thủy lực rv (tăng hoặc giảm) trong hệ thống nhằm đảm bảo áp suất làm việc, bảo vệ hệ thống khỏi quá tải, thực hiện các hoạt động điều khiển trong hệ thống, người ta sử dụng các van điều khiển áp suất. các van điều khiển áp suất thường dùng bao gồm: van tràn, van an toàn, van giảm áp.

0916288345
Liên hệ