Van Giảm Áp Thủy Lực MBR

Tên sản phẩm: Van giảm áp thủy lực MBR

Xuất Xứ: Trung Quốc.

Nguyên Liệu: Gang và thép.

Ứng Dụng Nguyên Liệu: Dầu, nhớt, chất lỏng thủy lực khác …

Chức năng cùa van giám áp thửy lực MBR dùng để điều chình áp suất, tức là cố định hoặc tăng, giảm trị số trong hệ thống điều khiển bằng thủy lực.

0916288345
Liên hệ